Velkommen

STUDERE I BERGEN ?

Sta. Sunniva studenthjem er et godt alternativ hvis du vil leve i et kristent fellesskap der beboerne deltar i et felles bønne-og gudstjenesteliv.
Studenthjemmet holder til på Regines Minne, Ulriksdal 6 like ved Haraldsplass, ikke langt fra flere av de store utdanningsinstitusjonene.
For søknadsskjema og mer informasjon se deg rundt her på siden eller kontakt forstander Helge Unneland 911 23 612 eller styreleder Ronny Heimli 400 52 600.
Studenthjemmets visjon er å føre unge mennesker inn i kirkens sakramentale liv, hjelpe mennesker med daglig bønn og være et miljø der møtetpunktet mellom tro og tanke blir tatt på alvor.

Ønsker du å bo på Sta Sunniva Studenthjem mens du studerer i Bergen? Fyll ut og send inn søknadsskjemaet til epostadressen vår eller pr post. Vi anbefaler også at du kommer innom en tur på besøk for å bli bedre kjent med stedet og gudstjenestene våre. Adressen finnes i menyen til høyre.

Du kan også like oss på Facebook for å få informasjon der om Forumsamlinger og andre samlinger-

Åpne gudstjenester
Vi holder de alle våre gudstjenester i kapellet/stillerommet på Søster Regines Minne ved Haraldsplass Diakonale Sykehus, hver mandag – er det Taizébønn. Alle gudstjenestene er åpne for de som ønsker å delta. Se gudstjenestetider. Alle som ønsker å starte eller avslutte dagen i bønn og tilbedelse er mer enn velkommen.

Forum Sta Sunniva
Vi har også regelmessige samlinger hvor vi tar opp temaer i tilknytning til etterfølgelse, kristenliv, teologi, filosofi, kultur og samfunn. Møt gjerne opp om noen av temaene interesserer deg.

Studenthjem
Collegium Stae Sunnivae er et studenthjem for deg som ønsker å ramme studenthverdagen inn i bønn og tilbedelse, og som ønsker å leve i etterfølgelse av Jesus Kristus. Alle studentene som bor her deltar og tar ansvar for gudstjenestene i kapellet.

«Visjonen for studenthjemmet er å føre unge mennesker inn i kirkens sakramentale liv, hjelpe mennesker med daglig bønn og være et miljø der møtepunktet mellom tro og tanke blir tatt på alvor.»

Collegium Stae Sunnivae ønsker å være et miljø for etterfølgelse og kristenliv i en felleskristen oldkirkelig tro og sakramental spiritualitet med dype røtter. Det holdes jevnlige messer, daglige tidebønner og ukentlige Taize-samlinger. Alle som ønsker å delta i husets miljø enten som beboer eller som deltaker i gudstjenestelivet er hjertelig velkommen.


Leave a Reply